Στην Προ Εθνική Ομάδα Μεγάλων Αποστάσεων OWS για την περίοδο 2023-2024 η κολυμβήτριά μας Μελίνα Καραμπά!
Συγχαρητήρια Μελίνα!